برای اولین بار در چهل سال اخیر، دختران عراقی علیرغم وجود جنگ داخلی در کشورشان، فرصت یافتند تا خود رو برای شرکت در رقابت‌های دختر شایسته و ملکه زیبایی عراق که شنبه و یکشنبه ۱۹ و ۲۰ دسامبر برگزار شده، آماده کنند. شرکت کنندگان در مسابقه دختر شایسته عراق دیروز برای آلبوم مراسم، در برابر آثار تاریخی این کشور عکس گرفتند

182980_1113579188654332_3841669629418374602_n